Dịch vụ kết nối khách hàng chủ động

Kết nối khách hàng chủ động.

Khi khách hàng có nhu cầu về sản phẩm hoặc dịch vụ của Công ty bạn, họ sẽ thực hiện hành vi tìm kiếm trên các công cụ của Internet.

SAHmedia có nhiệm vụ đăng tải thông tin của Công ty bạn tiếp cận được với khách hàng đó.

Khách hàng sẽ thực hiện hành vi liên hệ với công ty của bạn.

Công ty bạn sẽ trực tiếp trao đổi với khách hàng về yêu cầu đơn hàng cũng như các nội dung liên quan.

SAH sẽ thu phí: Kết nối khách hàng chủ động liên hệ đó, phí được tính trên số lượt khách liên hệ tới công ty của bạn.

Kết nối khách hàng chủ động.

Khi khách hàng có nhu cầu về sản phẩm hoặc dịch vụ của Công ty bạn, họ sẽ thực hiện hành vi tìm kiếm trên các công cụ của Internet.

SAHmedia có nhiệm vụ đăng tải thông tin của Công ty bạn tiếp cận được với khách hàng đó.

Khách hàng sẽ thực hiện hành vi liên hệ với công ty của bạn.

Công ty bạn sẽ trực tiếp trao đổi với khách hàng về yêu cầu đơn hàng cũng như các nội dung liên quan.

SAH sẽ thu phí: Kết nối khách hàng chủ động liên hệ đó, phí được tính trên số lượt khách liên hệ tới công ty của bạn.

 

 

Đang xử lý...