Chuyển đổi số SAH - Kết nối khách hàng 4.0 bao gồm các công việc gì?

Kết nối khách hàng chủ động bao gồm các công việc gì:

Phân tích đặc tính sản phẩm dịch vụ.

Website đang trong thời gian nâng cấp và cập nhật dữ liệu. Quý khách vui lòng lưu lại địa chỉ tên miền và quay lại trong 12 giờ sau. Trân trọng cảm ơn!

Phân tích hành vi mua hàng.

Website đang trong thời gian nâng cấp và cập nhật dữ liệu. Quý khách vui lòng lưu lại địa chỉ tên miền và quay lại trong 12 giờ sau. Trân trọng cảm ơn!

Xây dựng và phát triển bộ nhận dạng thương hiệu sản phẩm hoặc dịch vụ. 

Website đang trong thời gian nâng cấp và cập nhật dữ liệu. Quý khách vui lòng lưu lại địa chỉ tên miền và quay lại trong 12 giờ sau. Trân trọng cảm ơn!

Lập kế hoạch marketing.

Website đang trong thời gian nâng cấp và cập nhật dữ liệu. Quý khách vui lòng lưu lại địa chỉ tên miền và quay lại trong 12 giờ sau. Trân trọng cảm ơn!

Tiếp cận đúng đối tượng khách hàng.

Website đang trong thời gian nâng cấp và cập nhật dữ liệu. Quý khách vui lòng lưu lại địa chỉ tên miền và quay lại trong 12 giờ sau. Trân trọng cảm ơn!

Kích thích hành vi mua hàng.

Website đang trong thời gian nâng cấp và cập nhật dữ liệu. Quý khách vui lòng lưu lại địa chỉ tên miền và quay lại trong 12 giờ sau. Trân trọng cảm ơn!

Lưu trữ thông tin khách hàng.

Website đang trong thời gian nâng cấp và cập nhật dữ liệu. Quý khách vui lòng lưu lại địa chỉ tên miền và quay lại trong 12 giờ sau. Trân trọng cảm ơn!

Tiếp thị lại.

Website đang trong thời gian nâng cấp và cập nhật dữ liệu. Quý khách vui lòng lưu lại địa chỉ tên miền và quay lại trong 12 giờ sau. Trân trọng cảm ơn!

Chia sẻ:

 

Đang xử lý...

Chat Zalo